Refugis

Normativa d'accés als refugis del Consell de Mallorca

Atès que l’illa de Mallorca es troba amb nivell d’alerta sanitària 2, l’accés als refugis de muntanya del Consell de Mallorca requerirà:

Presentar una CERTIFICACIÓ que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies següents:

  1. Que la persona compta amb la pauta completa d'una vacuna contra la COVID-19.

  2. Que la persona disposa d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o PRAg negativa.

  3. Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors.

Vídeo

«Connecta amb la Serra»

Tràmits i procediments relacionats