DESTI-SMART

DESTI-SMART és un projecte que aborda els reptes d'un turisme sostenible eficient i, alhora, una promoció de l'economia de baix carboni. Les autoritats públiques regionals / locals i de transport s'enfronten cada vegada més a aquests reptes, especialment a les destinacions més ocupades, amb fluxos turístics elevats. El projecte DESTI-SMART té com a objectiu general la integració de polítiques de mobilitat sostenible i  la promoció, entre altres, del  senderisme responsable.
La durada del projecte és de 54 mesos, de juny de 2018 a novembre de 2022.

Els socis

 1. Metropolitan Development Agency of Thessaloniki SA - Joint Intermunicipal Company of Thessaloniki Metropolitan Area (Grècia) - COORDINADOR
 2. Autonomous Region of Sardinia (Itàlia)
 3. Experience Bremerhaven, Tourism, Marketing and Events Company Ltd. (Alemanya)
 4. Hora´rios do Funchal, Transportes Pu´blicos S.A. (Portugal)
 5. Hastings Borough Council (UK)
 6. Consell de Mallorca – Departament de Medi Ambient (ES)
 7. Latvian Greenways Association (Letònia)
 8. Lake Balaton Development Coordination Agency (Hongria)
 9. Pafos Regional Board of Tourism (Xipre)
 10. Bournemouth University (UK)

L’objectiu

El projecte DESTI-SMART vol contribuir a millorar les polítiques de transport i turisme de les destinacions de la UE, integrant estratègies per a la mobilitat sostenible, l'accessibilitat i els viatges responsables amb un desenvolupament turístic eficient i sostenible, per a la transició cap a una economia baixa en carboni, a través de l'eficiència, la resistència, la multimodalitat, els nous sistemes de transport amb baix contingut en carboni, el ciclisme i la marxa, amb innovacions d'implementació, aprenentatge de polítiques i creació de capacitats.

Com es desenvolupa?

El projecte es basa en 4 temàtiques clau dins l’àmbit de la sostenibilitat lligada a la mobilitat i al turisme:

A. SISTEMES DE TRANSPORT DE BAIXES EMISSIONS

 • Introducció als sistemes de transport amb baix contingut en carboni
 • Promoció d’opcions d’E-Mobility
 • Promoció de l'ús de vies fèrries per accedir a destinacions
 • Reutilització de ferrocarrils en desús per al desenvolupament turístic sostenible i el transport no motoritzat
 • Noves instal·lacions de transport elèctric

B. INTERMODALITAT

 • Provisió d'instal·lacions de Intermodalitat millorades per als visitants
 • Millores multimodals de connectivitat
 • Instal·lacions d’intercanvi entre els viatges de llarga distància i els sistemes de transport local, també la provisió d'informació multilingüe de viatges
 • Desenvolupament d’E-ticketing integrat per a llocs turístics i transport públic
 • Intercanvis entre cicloturisme amb el transport públic
 • Promoció de tipus desplaçaments que comporten baix contingut de carboni
 • Aplicacions TIC i mòbils
 • Mobilitat com a servei (MaaS)

C. ACCESSIBILITAT

 • Accessibilitat a les zones turístiques
 • Turisme accessible: Accessibilitat per a turistes amb problemes de mobilitat (discapacitats, gent gran, famílies, etc.)

D. CICLISME I SENDERISME

 • Facilitar el ciclisme i caminar pels turistes
 • Oferta de rutes de ciclisme
 • Bicicletes compartides
 • Promoció del cicloturisme
 • Integració del ciclisme en estratègies de mobilitat turística urbana / regional
 • Promoció de "vies verdes"

Pressupost

El pressupost total del projecte és de 1,85 M €.


Informació relacionada