Les Rotes de Caimari


Descripció

Les rotes de Caimari estan situades al municipi de Selva, entre els 180 i els 475 metres d’altura, i delimitades pel torrent de ses Mosqueres, pel puig de sa Creu i pel puig de n’Escuder. Gràcies a la seva situació, al costat del camí Vell de Lluc, ruta tradicional d’accés al monestir de Lluc, i de la carretera de Caimari a Lluc, molt freqüentada per la població local i pels forans, és una de les àrees marjades més conegudes de Mallorca.

En conjunt, ocupa una superfície de 35,7 hectàrees, dividides en vint-i-vuit propietats, quinze de les quals se situen en el vessant del puig de n'Escuder, i les altres tretze, en els vessants del puig de sa Creu. Les petites explotacions estan destinades majoritàriament al conreu de l’olivera, tot i que també trobam alguns ametlers i garrovers, més freqüents a les parts més baixes.

Els marges, les parets, les casetes i els torrents canalitzats ocupen pràcticament tota la seva superfície i configuren un espai d’alt valor etnològic i paisatgístic, resultat de les tasques que s’han duit a terme a partir de la divisió i de l’establiment d’aquesta part de la comuna de Caimari entre els anys 1837 i 1852.

D’acord amb els seus valors, l’any 2009 s’acordà declarar les Rotes de Caimari bé d’interès cultural (BIC), amb categoria de lloc d’interès etnològic.