Les Rotes de Caimari


Descripció

Les rotes de Caimari estan situades al municipi de Selva, entre els 180 i els 475 metres d’altura, i delimitades pel torrent de ses Mosqueres, pel puig de sa Creu i pel puig de n’Escuder. Gràcies a la seva situació, al costat del camí Vell de Lluc, ruta tradicional d’accés al monestir de Lluc, i de la carretera de Caimari a Lluc, molt freqüentada per la població local i pels forans, és una de les àrees marjades més conegudes de Mallorca.

En conjunt, ocupa una superfície de 35,7 hectàrees, dividides en 28 propietats, quinze de les quals se situen en el vessant del puig de n'Escuder, i les altres tretze, en els vessants del puig de sa Creu. Les petites explotacions estan destinades majoritàriament al conreu de l’olivera, tot i que també trobam alguns ametlers i garrovers, més freqüents a les parts més baixes.

Els marges, les parets, les casetes i els torrents canalitzats ocupen pràcticament tota la seva superfície i configuren un espai d’alt valor etnològic i paisatgístic, resultat de les tasques que s’han duit a terme a partir de la divisió i de l’establiment d’aquesta part de la comuna de Caimari entre els anys 1837 i 1852.

D’acord amb els seus valors, l’any 2009 s’acordà declarar les Rotes de Caimari bé d’interès cultural (BIC), amb categoria de Lloc d’interès etnològic.