CHERISH

CHERISH és un projecte Interreg EUROPE que s’executarà entre el juny de 2018 i el maig de 2023.

L'objectiu

Les comunitats pesqueres de la UE comparteixen els mateixos canvis provocats pel canvi climàtic, la pressió turística i la transformació de la indústria pesquera europea.

La UE reconeix el paper valuós del patrimoni cultural en el desenvolupament sostenible i s’esforça per millorar la posició i el perfil de les comunitats pesqueres, tenint-ne en compte el patrimoni immaterial (des dels mites als costums quotidians, tradicions, pràctiques ecològiques i artesania).

Els nou socis europeus del projecte CHERISH volen protegir i promoure el patrimoni cultural de les comunitats pesqueres

Els socis

 1. Municipality of Middelburg (NL)
 2. Development Co. Pafos Aphrodite Ltd (CY)
 3. EUCC - The Coastal Union Germany (DE)
 4. Municipality of Kavala (EL)
 5. Mallorca Island Council-Environment Department (ES)
 6. Snowchange Cooperative (FI)
 7. Abruzzo Region - Rural Development and Fishery Policies Department (IT)
 8. Riga Planning Region (LV)
 9. Intermunicipal Community of Alto Minho (PT)

Com es desenvolupa?

Per fer-ho:

 • Investigaran i analitzaran el potencial del patrimoni cultural de les comunitats pesqueres a Europa.
 • Intercanviaran experiències i bones pràctiques en promoció i protecció del patrimoni cultural.
 • Aprendran les pràctiques ecològiques tradicionals com a part del patrimoni
 • Milloraran les polítiques regionals amb esment especial al potencial del patrimoni cultural.
 • Desenvoluparan plans d’acció perquè les regions siguin més atractives per a empreses, ciutadania i turistes.

Grup local 

A l'àmbit local, s'ha establert un grup de treball format per diverses entitats relacionades amb la temàtica del projecte, les quals es reuneixen periòdicament per tal d'establir sinergies i de compartir experiències, i així ajudar a assolir els objectius del projecte.

 1. Ajuntament d’Alcúdia
 2. Ajuntament de Sóller  
 3. Associació d’Amics del Museu Marítim de Mallorca
 4. Consorci Museu Marítim de Mallorca  
 5. Club Nàutic de Cala Gamba
 6. Associació Alzinaires
 7. Associació Amics de n’Agustina
 8. Direcció General de Pesca (CAIB)
 9. Federació Balear de Confraries de Pescadors
 10. Confraria de Pescadors de Palma
 11. Confraria de Pescadors de Sóller
 12. Confraria de Pescadors d’Alcúdia

Com es financia el projecte?

Aquest projecte està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El pressupost total és de 1,83 milions d’euros. L'aportació del FEDER és de 1,52 milions d'euros


Informació relacionada